Prof. Dr. Burhanettin CAN

Prof. Dr. Burhanettin CAN
Prof. Dr. Burhanettin CAN

Biyografi

 Prof. Dr. Burhanettin CAN, 1950 yılında Bayburt’ta doğdu. 1974 yılında(Lisans, İTÜ. Elektrik Fakültesi), Elektronik Yüksek Mühendisi; 1977 yılında (Yüksek Lisans, İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü) Nükleer Yüksek Mühendisi; 1984 yılında doktor ( İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Teknoloji ABD), 1985 yılında Yard. Doç. Dr.(Marmara Üniversitesi, Elektronik Eğitimi ABD), 1987 yılında Doçent(Nükleer Teknoloji ABD) 1992 yılında Profesör(Marmara Üniversitesi, Bilgisayar ve Kontrol Eğitimi ABD) oldu. 2007 yılında Marmara Üniversitesinden emekli oldu.

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
(TAEK) Nükleer Güvenlik Komitesi Üyeliği, Milli Eğitim Şurası, Komisyon Üyeliği yapmıştır. İktisadı Girişim Ve İş ahlakı Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği(İGİAD), Üniversite Öğretim Elemanları Derneği(ÜNDER) Yönetim Kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı ,Araştırma Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Halen Yaygın Eğitimi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Merkezi(SEKAM) Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler kapsamında,Sosyal Ekonomik Araştırma Merkezi(SEKAM), Araştırma Kültür Vakfı(AKV), Umran Dergisi, Pınar yayınları, Açılım Yayınlarının kuruculuğunu yapmıştır.

Halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde Profesör olarak görev yapmaktadır.

Akademik Kimlik
Öğrenim Durumu
1984
İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora

1977
İstanbul Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans

1974
İstanbul Teknik Üniversitesi

Lisans

Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans Tezleri
 • 1- Kamil ÖZÇIKMAK: "Bir Kimyasal Kaplama Hattının Mikroişlemci ile Kontrolü" (1986).
 • 2- Mehmet ENGİN: "Elektrofizyolojik ölçümler için Düşük Gürültülü Mikro işlemci ile Kontrol Edilebilen Genel Amaçlı Yükselteç" (1987).
 • 3- Salih TOSUN: "Seri Empedans Matrisinin Hesaplanması" (1988).
 • 4- Hasan ÇİMEN: "Enerji İletim Hatlarında Topraklama ve Topraklama Empedansı" (1988).
 • 5- Ertan TOPÖNDER: "Mikroitlemci Denetimli Termometre Sistemi" (1988).
 • 6- Hamit Nazari PAKDEL: "Üç Fazlı Asenkron Motor Hız Kontrolü" (1988).
 • 7- Asghar SHAHBAZNIA: "Transistörlü Eviricilerle üç Fazlı Asenkronmotor Hız Kontrolu" (1988).
 • 8- Hakan HOCAOĞLU: "Hat Parametrelerinin Frekans Bağımlılığı" (1989).
 • 9- Rafet AKDENiZ: "Analog Bir Bilginin Mikroişlemci ile İşlemesi" (1987).
 • 10- Lütfi BİLGİÇ: "Mikroişlemci Denetimli Adım Motoru" (1989).
 • 11- Yılmaz ÇAMURCU: "DC Motor Konum Kontrol Simülasyonu" (1990).
 • 12- Fevzi BABA: "Bilgisayar Destekli PID Kontrol" (1990).
 • 13- Erbil AKBAY: "Pulman Vagonlarındaki Isıtma-Havalandırma Sisteminin Kontrolu için Mikroişlemci Denetimli Bir Simülatör" (1991).
 • 14- Metin ÖZTÜRK: "İklimlendirme Deney Tesisatının Bilgisayar Destekli "Aç-Kapa" Yöntemi ile Kontrolü" (1991).
 • 15- Tijen ARAL: "TRIGA Mark-II Reaktörünün Bilgisayar Aracılığıyla Kontrolü" (1993).
 • 16- Ayşe OMUZ: "Bilgisayar Destekli Kontrol" (1993).
 • 17-Cemil ÖZ: "Bir Robot Kolunun "Self Tuning" Yöntemle Kontrolü" (1992).
 • 18- Vedat TOPUZ: "Bilgisayarlı Sıvı Seviye Kontrolu" (1995).
 • 19- Ahmet Emin KUZUCUOĞLU: "CS113 Robot Koluna ilişkin Yazılım uygulamaları" (1995).
 • 20- Mustafa ONAT: "Bir Kavşak Kontrol Cihazının Geliştirilmesi" (1996).
 • 21- Ali BULDU:"Bir Kavşak Kontrol Cihazına İlişkin Yazılım Geliştirme" (1996).
 • 22- Erhan AKDOĞAN: ”Mikrodenetleyici Kullanarak KKC Tasarımı ve Kontrol Eğitiminde Kullanılması” (2001).
 • 23-Soner Gedik: “DAC Kartlarının SCADA Yazılımları İle Haberleşmesinin, Bir OPC Server Yazılımı Aracılığıyla Sağlanması” (2003).
 • 24- Mihriye Şen: “Bina Otomasyon Sistemlerinin İncelenmesi ve Örnek Bir Uygulamanın Tasarımı” (2. Danışman)
Doktora Tezleri
 • 1- Özgül VAYVAY: "Enerji İletim Hatlarının Simülasyonu" (1995).
 • 2- Kadir ERKAN:"iTÜ TRIGA Mark-II Reaktörünün Adaptif Kontrol Yöntemi ile Kontrolü" (1994).
 • 3- Kadir KORKMAZ: "Fırçasız DC Motorların DSP ile Kontrolü" (1999).
 • 4- Erbil AKBAY: "İTÜ TRIGA Mark-II Reaktörünün Fuzzy Kontrol Yöntemi ile Kontrolü" (1998).
 • 5- Hasan ERDAL: "Bir İklimlendirme Odasının Fuzzy Kontrol Yöntemi ile Kontrolü" (1999).
 • 6- Ahmet Emin Kuzucuoğlu: ”Bir İklimlendirme Deney Odasının Neuro-Fuzzy Yöntemiyle Kontrolu" (2001)
 • 7- Ahmet Akbaş: ”Kent İçi Trafik Sinyal Sisteminin Optimal Kontrolü (Trafik Optimizasyonu)" (2001).
 • 8- Hayriye Korkmaz: ”Sıcaklık ve Vakum Oranı Kontrol Edilebilen Laboratuvar Tipi bir Fırın Tasarlanması, Enstrümantasyonu ve Kontrolü" (2002).
 • 9- Vedat Topuz: ”Genetik Algoritma ile Proses Kontrol” (2002).
 • 10- Ramazan Çoban: "İTÜ TRIGA Mark-II Reaktörünün Neuro-Fuzzy – Genetik algoritma ile Kontrolu".
 • 11- Ali Gürbüz: “Zeki Kavramsal Model Geliştirme Aracı”.
Yayınlar
Makale
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • 1. Korkmaz, H., Can, B., “A Thermal Expansion Measurement System Using A High Temperature Unguided Half Bridge Displacement Transducer”, IMTC Special Issue of The IEEE Instrumentation and Measurement 2004.
 • 2. Coban, R. Can, B., Identification and Control of ITU Trıga Mark-II Nuclear Research Reactor Using Neural Networks and Fuzzy Logic, AI 2005: Advances in Artificial Intelligence , Lecture Notes in Artifical Intelligence 3809, Spring-Verlag 2005, 1057 -1062.
 • 3. Coban, R. Can, B., An expert trajectory design for control of nuclear research reactors, Expert systemss with Applications, Elsevier, 36 , 9 , (2009) 11502-11508.
 • 4. Coban, R. Can, B., A trajectory tracking genetic fuzzy logic controller for nuclear research reactors, Energi Conversion and Management, Elsevier, Vol. 51 2010, 587- 593.
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • 1. Can,B., "Kaynar Sulu Reaktörde Termo-Hidrolik Geribeslemeli Xenon Salınımlarının Çok Gruplu Difüzyon Simulasyonu", Doktora Tezi, İstanbul, İ.T.Ü. N.E.E, (1984).
 • 2. Can,B., Yarman,T., "İyod-Xenon Dinamiğinin Dijital Simülasyonunda Yeni Bir Yaklaşım", M.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, Sayı:2, (1985), 217-228.
 • 3. Can,B., Yarman,T., "Kaynar Sulu Reaktör Kalbinin Nötronik-Termo- Hidrolik Tasvirine İlişkin Boşluk İterasyonlarının Yakınsaması ve Hızlandırılması", M.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, Sayı:3, (1986), 285- 298.
 • 4. Can,B., Başar,H., "Isıl Çiftler ve Altı Kanallı Dijital Termometre", M.Ü. Fen Bilimleri Dergisi Sayı:4 (1987), 172-188.
 • 5. Can,B., Özçıkmak,K., "Baskılı Devre Kaplama Hattı için Mikroişlemci Denetimli Bir Simülatör", M.Ü.Fen Bilimleri Dergisi, Sayı:4 (1987), 190-203.
 • 6. Can,B., Yavuz,H., "Kaynar Sulu Reaktör Kalbinin Termo-Hidrolik Analizi", M.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, Sayı:5 (1988), 299-316.
 • 7. Geçkinli,M., Hızal,N.A., Gençay,Ģ., Çiftçioğlu,Ö., Can,B., Güngördü,E., "TRIGA DİNAMİĞİ", Son Rapor İ.T.Ü., Elektronik ve Kontrol Sistemleri Uygulama araştırma Merkezi, Araştırma Geliştirme Projesi, NO:91 istanbul, Temmuz (1989).
 • 8. Sevgener,A.S., Yarız,E., Can,B., Çelik,A., İzmirlioğlu,I., "Teknik Eğitim Fakültelerinde Eğitimin Niteliği", M.Ü., Araştırma Projesi, M.Ü., araştırma Fonu Yayınları NO:2, İstanbul, (1989)
 • 9. Baba,F., Can,B., Akbay,E., "Bilgisayar Destekli PID Kontrol", M.Ü. FenBilimleri Dergisi Sayı:7, (1990)
 • 10. Çavuşoğlu,Y., Can,B., Yenitepe,R., Gündoğan,M., Özkan,S., Kama,R.,"Pancar Hasat Makinası", M.Ü. Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, DPT Projesi, NO:TUAR-TR- 91.5, İstanbul,(1992).
 • 11. Baba,F., Can,B., Akbay,E., Erdal,H., "İTÜ TRIGA Mark-II Reaktörü için Bulanık Kontrolör Tasarımı", M.Ü. Fen Bilimleri Dergisi Sayı:10.
 • 12. Baba,F., Can,B., Akbay,E., "TRIGA Mark-II Reaktörü için Kural Tabanlı Bulanık Kontrolör Tasarımı", VII.Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi (UNBTK'96) 3-6 Eylül (1996), İTÜ-NEE; İstanbul.
 • 13. Can,B.,”Etkin ve Saygın EMO için Yeniden Yapılanma (I)”,TMMOB,Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul şube Bülteni, İstanbul,Sayı:12 (1998) S:4-8.
 • 14. Can,B.,”Etkin ve Saygın EMO için Yeniden Yapılanma (I)”,TMMOB,Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul şube Bülteni, İstanbul,Sayı:13 (1998) S:4-8
 • 15. Can,B.,”Mühendislik Eğitimi ve Meslek Odaları”, 2000’li Yıllara Girerken Bilgi Çağında Nasıl Bir Mühendislik Eğitimi,(EMO) İstanbul şubesi,(1999) S:151-160.
 • 16. Çamurcu, A. Y., Akbay E., Can B., “Bilgisayar Teknikerliği Eğitimi ve İşyeri Beklentilerinin Karşılaştırılması”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 15, İstanbul, (1999).
 • 17. Can,B, Baba,F., Erdal,H.,"iTÜ TRIGA Mark-II Reaktörü için Parçalı Yörünge Kullanılarak Gerçekleştirilen Optimal Kontrolör.", M.Ü. Fen Bilimleri Dergisi S:115 (1999)S:187-196.
 • Diger Makaleler
Bildiri
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
 • 1. Can,B.,"3-D Flux Distribution and Criticality Calculation of Triga Mark-II", Seventy European Triga Users Conference, 15-18 September, (1982), Istanbul, P:7.41- 7.53
 • 2. Can,B., Yarman,T., "Simulation of Xenon Oscillations with Thermal Hydraulic Feedback in a BWR", 4th Miami International Symposium on Multi-Phase Transport and Particulate Phenonena, Miami Beach, Florida, U.S.A. 15-17 December (1986), 627-630.
 • 3. Hizal,N.A., Gençay,Ş., Çiftçioğlu,Ö., Can,B., Güngördü,E., Geçkinli,M., "Nonlinear Dynamics of I.T.U. TRIGA Reactor", 10 th European Triga Users Conference Atominstitute Vienna/Austria, 14-16 September, (1988), 7.1-7.9
 • 4. Can,B., Omuz,S., Uzun,S., Apan,H., "Different Microprocessor Controlled Devices for ITU TRIGA Mark-II Reactor", 11th. TRIGA Users Conference Deutsches Krebsforschungszetrum, Heidelberg, 11-13 September (1990), 4.17-4.25.
 • 5. Can,B., Yavuz,H., Akbay,E., "The Investigation of Nonlinear Dynamics Behaviour of ITU TRIGA Mark-II Reactor" 11th European TRIGA Users Conference Deutsches Krebsforschungszetrum, Heidelberg, 11-13 (1990), 2.39-2.49.
 • 6. Yavuz,H., Bayülken,A., Can,B., Kurul,N., Battat,C., Büke,T., Aydın,M., Şişman,A., "Computerization of ITU TRIGA Mark-II Console", The Twelfth European TRIGA Users Conference, NRI, Bucuresti-Pitesti, Romania, 22-25 September, (1992).
 • 7. Can,B., "The Optımal Control of ITU TRIGA Mark-II Reactor", The Twelfth European TRIGA Users Conference, NDI Bucuresti-Pitesti, Romania, 22-25 September, (1992).
 • 8. Can,B., Omuz,S., "A Digital Data acquisition and Display System for ITU TRIGA Mark-II Reactor", NRI, Bucuresti-Pitesti-Romania, 22-25 September, (1992).
 • 9. Erkan,B., Can,B., "Control of ITU TRIGA Mark-II Reactor", TIEES-96 First Trabzon International Energy and Environment Symposium July 29- 31 1996 KTU-TRABZONTURKEY, Vol 1, 285-290
 • 10. Erkan,B., Can,B., "Self-Tuning Control of ITU TRIGA Mark-II Reactor", The 1996 American Nuclear Society International Topical Meeting on Nuclear Plant Instrumentation, Control and Human Machine Intecface Technologies, MAY 6-9 1996, Pennsylvania State University, USA.
 • 11. Baba,F.,Can,B.,Gök,I.,Akbay,E., "Design of Fuzzy Logic Controller for the ITU TRIGA Mark-II Reactor", The 1996 American Nuclear Society International Topical Meeting On Nuclear plant Instrumentation, Control and Human Machine Interface Technologies, May 6-9 1996, Pennsylvania State University, (USA).
 • 12. Onat,M.,Can,B.,Buldu,A.,”Kavşak Kontrolü”, 2.Uluslararası Ulaşım Sempozyumu, 2 nd International Tramportation Symposium Proceedings, Ekim/October 1-4 (1998), İstanbul S:185-195.
 • 13. Akbaş,A.,Can,B.,Onat,M.,Ilıcalı,M.,”İstanbul Kent İçi Trafiğinin Optimizasyonu Üzerine Bir Öneri”, 2.Uluslararası Ulaşım Sempozyumu, 2nd, International Transportation Symposium Proceedings, İstanbul, Ekim/ October 1-4 (1998) S:209-223.
 • 14. Akbaş,A.,Can,B.,Tektaş,M.,”Trafik Uyarımlı Sinyalize Kavşaklarda TDD Planlarının Güncelleştirilmesi Üzerine Bir Algoritma”, 2.Ulusllararası İleri Teknolojiler Sempozyumu/2nd, International Advarced Technologies Symposium Proceedings (İstanbul).8-10 Mart/March(1999), S:231-244.
 • 15. Akbaş,A.,Can,B.,Onat,M.,Ilıcalı,M.,”İstanbul Kent İçi Trafiğinin Optimizasyonu Üzerine Bir Öneri”, 2. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 2nd, International Advanced Symposium, İstanbul, Mart /March 8-10 (1999) S:201-219.
 • 16. Erdal,H.,Kuzucuoğlu,A.E.,Baba,F.,Can,B.,”Kapalı Bir Ortam Sıcaklığının Bulanık Kontrolü” 2.Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu,2nd International Advanced Technology Symposium, İstanbul, Mart /March 8-10 (1999) S:171-178.
 • 17. Erkan,K.,Bütün,E.,Can,B.,”TRIGA Mark-II Reactor Controller Design Using Genetic Algorithm”, FLINS’98 3.Int.FLINS Workshop on Fuzzy Logic and Intelligent Technologies for Nuclear Science and Industry,Sept.14-16, (1998) Antwerp, Belgium.
 • 18. Erdal, H., Can, B., “Fuzzy Control of HVAC System”, 3rd International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, August 30-31, 2001, Sakarya, Turkey.
 • 19. Kuzucuoğlu, A.E., Can, B., Erdal, H., “Neurocontrol of Air Speed of a HVAC Experimental Room”, 3rd International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, August 30-31, 2001, Sakarya, Turkey.
 • 20. Akbay, E., Can, B., Baba, F., “Fuzzy Logic Controller For The İ.T.Ü. Triga Mark-II Reactor”, IMS'2001, 3rd International Symposium On Intelligent Manufacturing Systems, August 30-31, 2001, Sakarya, Turkey.
 • 21. Korkmaz, H., Can, B., “A Thermal Expansion Measurement System Using A High Temperature Unguided Half Bridge Displacement Transducer”, Paper number:IM03-7258, IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference IMTC-2003, 20-22 May 2003, Vail-Colorado, USA.
 • 22. Korkmaz, H., Can, B., “Real-Time Thermal Expansion Measurement System and The Data Acquisition And Control Application Software - User Interface”, Paper Number: VE- 3012, IEEE International Symposium On Virtual Environments, Human-Computer Interfaces And Measurement Systems VECIMS–2003, 27-29 July 2003, Lugano, Switzerland.
 • 23. Korkmaz, H., Can, B., “Fuzzy Logic-Based Digital Filtering for Temperature Measurement via K-type Thermocouple”, Paper Number: CM-3012, IEEE International Symposium On Computational Intelligence For Measurement Systems And Applications CIMSA–2003, 29-31 July 2003, Lugano, Switzerland.
 • 24. Korkmaz, H., Can, B., Erdal, H., “Metal Deneklerin Isıl Uzama Miktarı Ölçümüne Yönelik Tasarlanan Sistemde Fırın-İçi Sıcaklığın Çok-Bölgeli ve Farklı şartlara Uyumlu Bulanık Denetleyici İle Kontrolü”, 3. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 3rd International Advanced Technologies Symposium, 18-20 Ağust 2003, Ankara, Türkiye.
 • 25- Coban, R. Can, B., Modelling of ITU TRIGA MARK-II Reactor Using Neural Networks, Proceedings of The international Conferance on Modelling and Simulation, AMSE Selçuk Üniversitesi, Volume II August 28-30, 2006, Konya Turkey, Paper no: B172.
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
 • 1. Aybers,N., Yavuz,H., Yarman,T., Bayülken,A., Geçkinli,M., Edgü,E., Can,B., "İTÜ Trıga Mark-II Reaktör Tankına Uygulanan Ferroksil Testi" I.Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, 20- 24 Mayıs (1980), İzmir, Özet Kitap S:19.
 • 2. Yavuz,H., Bayülken,A., Can,B., Tuğrul,B., "İTÜ Trıga Mark-II araştırma ve Eğitim Reaktörü" I. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, 20-24 Mayıs (1980), İzmir, Özet Kitap S:28.
 • 3. Aybers,N., Yavuz,H., Bayülken, A., Can,B., "İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü Eğitim ve Araştırma Reaktörünün ilk Kritik Deneyi", I.Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, 20-24 Mayıs (1980), İzmir, Özet Kitap, S:29.
 • 4. Can,B., "İTÜ Trıga Mark-II Eğitim ve Araştırma Reaktöründe Darbe (Pulse) Parametrelerinin Tayini", I.Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi,20-24 Mayıs (1980), İzmir, Özet Kitap S:29.
 • 5. Can,B.,"Çok Gruplu, üç Boyutlu Bir Difüzyon Kodu Tasarımı:CAN Difüzyon Kodu", II.Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, 10-12 Ekim (1984), ÇNAEM., İstanbul, Bildiri Özetleri S:6.
 • 6. Can,B., Yarman,T., "Kaynar Sulu Reaktörde Termo-Hidrolik Geribeslemeli Xenon Uzaysal Salınımlarının Simülasyon Yöntemiyle İncelenmesi", II.Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, 10-12 Ekim (1984), ÇNAEM., İstanbul, Bildiri Özetleri S:66.
 • 7. Can,B., Yavuz,H., "İ.T.Ü. Trıga Mark-II Reaktörü Termo Hidrolik Analizi", II.Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, 10-12 Ekim (1984) ÇNAEM, İstanbul, Bildiri özetleri S:16/M.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, Sayı:2, (1985), 229-239.
 • 8. Can,B., "Radyasyonlu Ortamlarda Yarı İletken Diyod ve Transistörlerin Davranışı", Nükleer Enerji ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu, 15-17 Ekim (1986), İ.T.Ü. N.E.E. İstanbul, Bildiri Kitabı, S:130-140.
 • 9. Can,B., Çamurcu,Y., Boynak,F., "Yarı İletken Diyod Dedektörlü Radyasyon Monitörü Tasarımı", Nükleer Enerji ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu 15-17 Ekim (1986) İ.T.Ü. N.E.E, İstanbul, Bildiri Kitabı S:141-151.
 • 10. Can,B., Vayvay,Ö., Börü,R., Çamurcu,Y., Ünal,R., "Teknik Eğitim Fakültelerindeki Elektrik-Elektronik Eğitimine İlişkin Yeni Bir Öneri", I.Ulusal Eğitim Sempozyumu, 24-30 Kasım (1986), M.Ü., İstanbul, Bildiri Özetleri S:8.
 • 11. Can,B., Topönder,E., "Mikroişlemci Denetimli 8 Kanallı Sıcaklık ölçme Sistemi" III.Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, İ.T.Ü. İstanbul, 27-29 Eylül (1989), Bildiri Özetleri S:109.
 • 12. Can,B., Omuz,S., Sülün,E., "Mikroişlemci Denetimli Bir Peryodmetre Tasarımı" III.Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, İ.T.Ü. N.E.E, İstanbul, 27-29 Eylül (1989), Bildiri Özetleri, S:108.
 • 13. Can,B., Denizoğlu,N., "Mikroişlemci Denetimli Reaktivitemetre" Elektrik Mühendisliği 4.Ulusal Kongresi, DEU, İzmir, 16-22 Eylül, (1991), 125-127.
 • 14. Can,B., Akdeniz,R., "İTÜ TRIGA Mark-II Reaktöründe Darbesel Mod Çalışmada Gücün Değişimini Kaydeden Mikroişlemci Denetimli Bir Ölçme Sistemi", Elektrik Mühendisliği 4.ulusal Kongresi, DEÜ., İzmir, 16-22 Eylül, (1991), 128-130.
 • 15. Akbay,E., Can,B., Erkan,K., Baba,F., "Pulman Vagonlarındaki Isıtma Havalandırma Sisteminin Kontrolü için Mikroişlemci Denetimli Bir Simulatör" Elektrik Mühendisliği 4.Ulusal Kongresi, DEÜ., İzmir, 16- 22 Eylül, (1991), 131-134.
 • 16. Can,B., Kurul,N., Büke,T., Yavuz,H., "İTÜ TRIGA Mark-II Reaktörünün Dinamik Davranışı" V.Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, DÜ, N.B.E. İzmir, 22-24 Mayıs (1991), Bildiri Özetleri S:39.
 • 17. Can,B., "İTÜ TRIGA Mark-II Reaktörünün Kontrolüne İlişkin Yeni Bir Öneri", V.Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, DEÜ N.B.E. İzmir, 22-24 Mayıs (1991), Bildiri Özetleri S:40.
 • 18. Can,B., Candar,S., Balcı,A., "İTÜ TRIGA Mark-II Reaktörü için Mikroişlemci Denetimli çok Kanallı Güç Ölçme Sistemi", V. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, DEÜ , N.B.E, İzmir, 22-24 Mayıs (1991).
 • 19. Engin,M., Can,B., "Elektro Fizyolojik Ölçümler için Düşük Gürültülü Genel Amaçlı Yükselteç", ulusal Biomedikal Sempozyumu, Hacettepe üniversitesi, Ankara, 12-14 Eylül, (1991).
 • 20. Can,B., Yavuz,H., "İTÜ TRIGA Mark-II Reaktörünün Nonlineer Simülasyonu", Yöneylem araştırması ve Endüstri Mühendisliği 91.Ulusal Kongresi, İTÜ, İstanbul, 17-19 Haziran, (1991).Bildiri Özetleri S:9- 10.
 • 21. Can,B., Baba,F., Erdal,H., "İTÜ TRIGA Mark-II Reaktörü için Parçalı Yörünge Kullanılarak Gerçekleştirilen Optimal Kontrolör", VII.Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi (UNBTK'96) 3-6 Eylül 1996, İTÜ-NEE; İstanbul.
 • 22. Can,B., Baba,F., Erdal,H., "İTÜ TRIGA Mark-II Reaktörü için Parçalı Yörünge Kullanılarak Gerçekleştirilen Optimal Kontrolör", M.Ü. Fen Bilimleri Dergisi İstanbul, Sayı 15, (1999) S:187-196.
 • 23. Vayvay,Ö., Can,B., Baba,F.,”Teknik Eğitim Fakültelerinde Uygulamalı Derslerin Geleceği”, 16.Milli Eğitim şurası Hazırlık Dökümanı,I.Mesleki Ve Teknik Eğitim Sempozyumu (METES 98), Ankara, (1998) S:104-113.
 • 24. Erdal,H.,Can,B., Kuzucuoğlu,A.E.,”Bir İklimlendirme Odasının Kontrol Eğitiminde Kullanılması”, 16.Milli Eğitim şurası Hazırlık Dökümanı, I.Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu (METES 98),Ankara (1998).
 • 25. Onat,M.,Can,B.,”Kavşak Kontrolör Eğitim Seti”16.Milli Eğitim Şurası Hazırlık Dökümanı, I.Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu (METES 98), Ankara (1998), S:263-271.
 • 26. Çamurcu,Y.Can,B., Vayvay,Ö.,”MÜTEF Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümünün ABET Akreditasyon Kriterine Göre Değerlendirilmesi”, 16.Milli Eğitim Şurası Hazırlık Dökümanı,I.Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu (METES 98), Ankara (1998) S:309- 317.
 • 27. Akbaş,A.,Can,B.,Tektaş,M.,”Kentiçi Trafik Kontrolü Çerçevesinde Alt Alan Çevrim Süresinin Optimizasyonu Üzerine Bir Algoritma”,YA/EM XX. Ulusal Kongresi, Ankara (1999).
 • 28. Akbaş,A.,Can,B.,Ilıcalı,M.,”İleri Sinyalizasyon Sistemleri”,Kent Yönetimi,insan ve Çevre Sorunları Sempozyumu, İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 17-19 Şubat (1999), Cilt 2, S:204-211.
 • 29. Korkmaz, H., Can, B., Kurt, H., Toker, K., “Laborauvar Tipi Bir Fırının Tasarlanması ve LVDT (Yer Değiştirme Transdüseri) Kullanarak Metallerin Termal Genleşme Ölçüm Düzeneğinin Hazırlanması”, ELECO’2000 Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 8-12 Kasım 2000, Bursa.
 • Diger Bildiriler
Projeler
 • 1- 1998-1999 :TRIGA Dinamiği, 1 Yıllık 2.000.000. TL İTÜ N.E.E., İTÜ UYGAR, (Araştırmacı)
 • 2- 1991-1993 :İTÜ TRIGA Mark-II Reaktöründe Uygulamalı Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları, 2 Yıllık, 82.220.000 TL, İTÜ N.E.E, İTÜ UYGAR, (Araştırmacı).
 • 3- 1991-1992 :Pancar Hasat Makinası, 1 Yıllık, 150.000.000 TL, MÜTEF TUAR, Devlet Planlama Teşkilatı, (Yürütücü Yardımcısı).
 • 4- 1991-1993 :Bilgisayar Destekli Tasarım ve Endüstriyel Uygulamalar, 2 Yıllık, 1.050.000.000 TL, MÜTEF TUAR, Devlet Planlama Teşkilatı, (Araştırmacı).
 • 5- 1996 :Bir İklimlendirme Deney Tesisatının 1 Yıllık, 750.000.000 TL, M.Ü. Araştırma Fonu FEN- 14, (Proje Yürütücüsü.)
 • 6- 1998 :Bir İklimlendirme Deney Odasının Neuro-Fuzzy Yöntemiyle Kontrolu, 1 Yıllık, 500.000.000 TL M.Ü. Araştırma Fonu Fen13, (Proje Yürütücüsü.)
 • 7- 1998 :İstanbul Kentiçi İleri Trafik Sinyalizasyon Projesi (İstanbul Büyükşehir Belediyesi APK Daire Başkanlığı, Trafik Müdürlüğü (22.1.1998 Tarih, 155 Nolu Encümen Kararı)1 Yıllık, 7.500.000.000 TL. (Proje Yürütücüsü.)
 • 8- 2000-2002 :Sıcaklık ve Vakum Oranı Kontrol Edilebilen Laboratuar Tipi Bir Fırın Tasarlaması,Enstrümantasyonu ve Kontrolu,2 Yıllık 6.316.000.000 TL M.Ü. Araştırma Fonu BSE-003/01 0200 (Proje Yürütücüsü.)
 • 9- 2000-2002 Veri İletişim Dersinin Web Tabanlı Simülatörlerle Eğitimi, M.Ü. Araştırma Fonu, Proje No: FEN-29 (Araştırmacı).
 • 10- 1999-2003 Mekatronik Sistemlerle İmalat Otomasyonu ve Esnek İmalat Sistemleri, DPT projesi , 611 milyar, (Araştırmacı).
Aldığı Ödüller
 • 1995-1996 :Eğitim Öğretim Yılında “Fakültenin En Başarılı Öğretim Elemanı” olarak seçilme, M.Ü. Rektörlüğünün “Takdir Belgesi”.
 • 1990 :Reaktör Operatörü ve İşletme Şefi Lisansı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.
 • 1989 :Bilgisayar Destekli Eğitim ile ilgili "Monitör Öğretmen Sertifikası" MÜTEF
 • 1984 :İTÜ TRIGA Mark-II Reaktörünün Kuruluş ve İşletmesindeki katkıdan dolayı “Teşekkür Belgesi”.
 • 1979 :Nükleer Elektronik Sertifikası, Türkiye Atom Enerji Kurumu, Ankara.
 • 1977 :TRIGA Mark-II Reaktörleri Operatör ve İşletme Şefliği Lisansı, General Atomic Company, Sandiego, USA.
Dersler
Verdiği Dersler
Sınıf Ders Adı Program Fakülte
1 Matematik I Bilgisayar, Biyomedikal ve İnşaat Müh. Mühendislik Fakültesi
İletişim
 • AdresSütlüce Mah. Halıcıoğlu Kavşağı No:12 Beyoğlu / İstanbul - Haliç Yerleşkesi
İletişim Formu